Historik

Den 15 maj 1887 instiftade fanjunkare Anders Petter Edler, i Exercishuset på Skeppsholmen, tillsammans med kårerna vid Svea Livgarde, Andra Livgarde Svea Artilleriregemente Livgarde till häst, Trängbataljonen och Flottan i Stockholm, UNDEROFFICERSSÄLLSKAPET i Stockholm

Genom sammanslagning av Underofficerssällskapet i Stockholm och Östra Underofficersföreningen, bildad den 4 mars 1928 samt genom anslutning av medlemmar tillhörande Underofficersklubben Reserv och av övriga underofficerare vilka anmält sig för medlemskap, bildades
Stockholms KOMPANIOFFICERSSÄLLSKAP den 1 juli 1972. Efter införande av den gemensamma benämningen "Yrkesofficer" 1983 ändrades namnet på årsmötet den 24 mars 2000 till OFFICERSÄLLSKAPET i STOCKHOLM.